Drick mjölk och gå ner i vikt!

I en ny studie undersökte man om mölkprodukter hade någon effekt på viktnedgång. Man såg i denna undersökning att de som åt mer mjölkprodukter förlorade i snitt mer vikt än de som åt mindre. Undersökningen gjordes på drygt 100 personer under 2 års tid. Deltagarna fick antingen äta en lågkolhydratkost (typ LCHF), en medelhavskost eller en fettsnål kost. Ovasett vilken av de tre dieterna de åt så förlorade de som hade högre innehåll av kalciumrika mjölkprodukter mer vikt än de övriga.

Hur kan mjölk få dig smal?

Det finns flera förklaringar till att man kan se denna effekt. Först bör tilläggas att när man ser ett samband på detta sett är det inte bevis för att fettet rinner av en när man dricker mjölk. Många faktorer spelar in och det är oerhört svårt att isolera en faktor och säga att den är avgörande. I mjölk finns det många ämnen som kan påverka denna effekt. Vissa mjölkproteiner har en hämmande effekt på ett enzym som kallas ACE (angiotensin-converting enzyme). Detta enzyms främsta funktion är att göra så vi får mer angiotensin II i blodet vilket i sin tur leder till att våra blodkärl drar ihop sig och ökar därmed blodtrycket. Dvs. dessa mjölkproteiner gör så att vårt blodtryck sänks en aning genom att hämma ACE som då inte kan utföra sitt jobb. Men angiotensin II vekrar även delvis reglera nybildandet av fett i våra fettceller (1), och hos möss har man sett att ACE minskar vikten hos feta möss. En annan förklaring kan vara att kalcium verkar göra så att vi inte tar upp allt fett vi äter. Man har sett att utsöndring av fett via avföringen ökar med ökat kalcuim intag. Ytterliggare en intressant sak är att forskarna i denna studie såg att en hög vitamin D status ökade viktnedgången ytterligare (oberoende av kalcium). Man har tidigare sett att överviktiga får ökad termogen effekt av maten de äter (värmeproduktionen ökar = förbränningen ökar) och ökad fettoxidation om de intar mer vitamin D rik mat (2).

Kan kroppsbyggare äta mjölkprodukter?

Intressant studie men sambandet är inte helt klart än. Jag som stor konsument av mjölkprodukter blir lite försiktigt glad i alla fall. Det är bland många tävlande kroppsbyggare och fitness människor nästan tabu att äta mjölkprodukter, vilket jag aldrig helt förståt mig på. Via den ovan nämda mekanismen med hämning av ACE så miskar blodtrycket vilket leder till att blod lättare kommer med energi och syre till arbetande muskler. Detta borde vara önskvärt hos tränande individer. Vidare så minskar vatten och salt reabsorptionen i njurarna via denna mekanism också. Hämmad ACE gör ju så att vi får mindre angiotensin II vilket även leder till mindre utsöndring av aldosteron från binjurarna (ett hormon som ökar vatten och salt återupptag). Vätskenivån i våra celler sjunker därför och som kroppsbyggare eller fitness tävlande är detta önskvärt i samband med tävling.  

Av Emanuel Widmark

(1) Shi H, Norman AW, Okamura WH, Sen A, Zemel MB. 25-Dihydroxyvitamin D3 modulates human adipocyte metabolism via nongenomic action. FASEB J 2001;15:2751–3.

(2) Teegarden D. The influence of dairy product consumption on body composition. J Nutr 2005;135:2749–52.

Originalstudien: Shahar DR et. al. Dairy Calcium Intake, Serum Vitamin D, and Successful Weight Loss. American Journal of Clinical Nutrition. 2010.

Dela
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • email
  • RSS
  • Twitter