Landet lagom har blivit landet smällfet! (del 1 av 3)

Vad hände egentligen med föredömeslandet Sverige?

Sedan 1980-talet har antalet svenskar med fetma mer än fördubblats. Nu är ca 10 % av alla vuxna svenskar feta, det innebär dryga 700 000 personer mellan 16 och 84 år. Andelen feta barn har ökat från 8 % till skrämmande 21 % på mindre än 20 år! Uppskattningsvis finns det i Sverige drygt 2,5 miljoner människor som är överviktiga eller feta. Men vi ligger ändå lågt jämfört med övriga europeiska länder och undersökningar har visat att ökningen av antalet överviktiga och feta har stannat av i Sverige de senaste fem åren. Detta kan låta positivt men faktum är att vi fortfarande inte ser någon minskning av trenden. Vi behöver alltså åtgärder som får ner siffrorna, inte bara hindrar en ökning. Att vi ligger lågt jämfört med andra länder är ganska ointressant eftersom det inte handlar om någon tävling utan en befolknings och en nations välmående.

Du kanske undrar varför det spelar någon roll? Är det inte varje människas rätt att bestämma över sin egen livsstil? Hälsofreaks som jag ska väl inte tvinga på min livsstil på andra människor likt en ny religion? Vid en första anblick låter detta resonemang helt i sin ordning. Men nu är det ju så att övervikt drabbar inte bara den överviktiga. Kostnaderna för samhället är enorma. Det kostar oss mellan 10-17 miljarder varje år när man räknar på uteblivna arbetstimmar, sjukhuskostnader, mediciner, kostnader för följdsjukdomarna som är förknippade med fetma och övervikt etc. Det vore, utan att överdriva, ett lyft för Sveriges ekonomi om vi skulle få ner antalet överviktiga och feta radikalt.

Statliga verk och myndigheter kan lägga upp olika strategier och komma med en ny policy om hur vi ska åstadkomma detta. Men valet ligger ändå hos den enskilde individen. Dig och mig! Vi kan välja att spendera våra kommande år med sjukdomar som diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, olika former av cancer, förslitningsskador på leder, stroke, gallblåseproblem, sömnapné mm. Eller så kan vi välja en frisk ålderdom och byta sjukhusvistelser mot varma semestrar med nära och kära.

Det är inte författarens mening att hoppa på överviktiga som grupp, tvärt om. Jag vill synliggöra ett problem som hela samhället har och det grundar sig i många faktorer som kommer redogöras i kommande sidor. Få överviktiga har valt att vara i den sitsen. Hjälpen som finns att tillgå är ofta otillräcklig. Visste du att nästan 90 % av de sjukligt feta som läggs in på sjukhus kommer tillbaka inom 1 år efter dem skrivs ut? Det spelar ingen roll hur man vrider och vänder på det. Detta betyder att vi inte gör ett så bra jobb med att lära folk att ändra sin livsstil även fast de har viljan att göra det.

Läs vidare i del 2 här!

Av Emanuel Widmark

Dela
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • email
  • RSS
  • Twitter