Är rött vin verkligen nyttigt?

Resveratrol, superämnet i rött vin

Resveratrol… nej inte reservatrol, läs igen. Res-Vera-Trol. Dom gör det aldrig lätt för en att uttala dessa komplexa molekyler med fina hälsoeffekter. Men denna är värd att lägga på minnet.
Ett glas rött vin om dagen är bra förespråkar många som vill försvara sitt vardagsdrickande. Finns det verkligen någon substans i detta uttryck? Vi ska inte inbilla oss att lite alkohol är bra för kroppen för det är det inte. Men kan de negativa effekterna av alkohol övervinnas av de potentiellt goda när det gäller rött vin? Läs vidare och avgör själv…
Växter och frukter utsätts städigt från hot i deras miljö precis som vi människor. Olika former av yttre stress som mögel, bakterier och andra infektioner skulle normalt ta död på växterna om dom inte hade ett inbyggt försvar mot detta. Resveratrol är ett av många ämnen som bildas i vissa växter som ett försvar mot dessa typer av stress (1). Resveratrol tillhör familjen fytoalexiner som är växternas naturliga antibiotika men forskning har visat att den även har många positiva effekter hos människor.

Figur 1: Kemiska strukturen av Resveratrol

Här är några positiva effekter som resveratrol kan ha hos människor:
• Förlänger livslängden
• Förhindrar cancer uppkomst och progression
• Ökar prestationsförmågan via hormonell nivå
• Antioxidativa effekter
• Antibakteriella effekter
• Antivirala effekter
• Antiinflammatoriska effekter
• Skyddande effekter för hjärta och kärl
• Skyddande effekter för nervceller

Resveratrol har bara påträffats i ett fåtal växter och bär hittills. Dessa inkluderar:
Vindruvor (i skalet och kärnorna), tranbär, blåbär (båda typerna Vaccinium corymbosum & Vaccinium myrtillus men troligen även andra typer i Vaccinium släktet) och mullbärssläktet. Resveratrol har även påträffats i växterna parkslide, julrosor (Helleborus) och i små mängder i jordnötter (2).
De högsta halterna har påträffats i moget rött vin, varför även mycket forskning gjort på detta under de senaste åren. Hinner bären övermogna och utsättas för stress så bildas mer av resveratrol som försvar mot detta. Därför innehåller rött vin mer resveratrol än t.ex. ursprungsprodukten vindruvor.

Hur fungerar resveratrol i kroppen?

Livslängd:
Hur ofta våra gener läses av regleras av många faktorer. En familj ämnen som kallas Sirtuiner kan leda till en generell nedreglering av genuttryck. Denna process har visat sig förlänga livslängden hos våra celler (3). Resveratrol aktiverar en Sirtuin som kallas SIRT1. Förutom att SIRT1 reglerar våra cellers genuttryck och förlänger livet hos dessa så inaktiverar den även PPAR-gamma (en receptor som är inblandad i processer som fettinlagring och glukosmetabolism). Möss som man tagit bort PPAR-gamma genen på genererar ingen fettväv alls även om de matas en hög fettdiet. D.v.s. mindre PPAR-gamma aktivitet leder till större nedbrytning av fett och mindre inlagring av fett. Vilket kan förlänga livet på människor med farligt mycket fett på kroppen eftersom man förebygger fetmans följdsjukdomar.

Cancer:
Många giftiga ämnen som bildas när vi grillar eller steker kan leda till cancer. Dessa ämnen genomgår en aktivering i kroppen så de blir farliga för oss. Resveratrol verkar förhindra dessa ämnen från att aktiveras genom att hämma enzymer i kroppen som sköter denna aktivering (4).
Vi vet även att fria syreradikaler kan förstöra cellmembran och därmed sätter igång processer i cellen som kan leda till uppkomst av cancer. Resveratrol skyddar cellmembran från dessa skador genom sina antioxidativa egenskaper men även genom att den får cellen att aktivera vissa enzymer som behövs för att reparera cellen från skador (4).
Vidare har man sett att utvecklingen av tumörer i prostata och bröstcancer har avstannat med hjälp av resveratrol. Resveratrol verkar även på östrogenreceptorer i kroppen och ger liknande effekter som tamoxifen som används som medicinering vid bröstcancer (5).

Prestationsförmåga:
Testosteron, det manliga könshormonet som de flesta idrottare och tränande individer vill ha mer av produceras hos både kvinnor och män (40-60 gånger mer hos män). Folk som tar anabola steroider (som liknar testosteron till strukturen) vill uppnå en ökning av testosteronets effekter. Baksidan av detta är att kroppen har ett enzym som omvandlar en liten del av vårt testosteron till östrogen (närmare bestämt estradiol) som gör så att män riskerar att få sk. Gynecomastia eller manliga bröst men även att vi lagrar mer fett, minskar muskelmassan och styrkan. Estradiol kan även signalera till hypofysen att minska produktionen av hormonet som i sin tur signalerar till testiklarna att producera mer testosteron. Resveratrol är hämmare av detta enzym som heter aromatas. Detta gör att mer fritt testosteron kan ha sin verkan (ökar muskelmassa, styrka, bendensitet mm). Detta ska inte tolkas som att vi ska dra mer nytta av anabola steroider som tillförts kroppen utan att vår egen produktion av detta hormon kan till större del utnyttjas. I studier har man inte sett några negativa effekter av detta hos råttor när de fått stora doser av resveratrol (6).

Hjärta och kärl samt nervceller:
I hjärta och kärl samverkar resveratrol med flera faktorer som gör att kärlen vidgas och blodet får lättare att pumpas runt i kroppen (1). Detta är fördelaktigt i hälsosynpunkt för människor med riks för hjärt- och kärlsjukdomar.
Resveratrol skyddar även nervceller från att dö och man har sett att dessa mekanismer som resveratrol verkar via kan förhindra demens och Alzheimers (1).
Sist men inte minst är resveratrol kapabel att hämma inflammatoriska ämnen i kroppen vilket är väldigt önskvärt i många hälsoavseenden (1).

Resveratrol är dock i ett tidigt forskningsstadie och även om man inte sett några negativa effekter så finns få studier på människor och man förlitar sig nu på studier gjorda på isolerade celler eller djurstudier. Trotts detta finns det mycket lovande studier som visar på flera intressanta effekter som tål att tas i beaktande.
I USA säljs redan resveratrol som tillskott. Så håll utkik efter det i de svenska tillskottshyllorna framöver! Under tiden är rött vin en bra källa bortsett från alkoholen.

Av: Emanuel Widmark

Referenser:

1, Krishna P.L. Bhat, Jerome W. Kosmeder, John M. Pezzuto. Biological Effects of Resveratrol. Antioxidants & Redox Signaling. December 1, 2001, 3(6): 1041-1064.
2, B. J. Ector , J. B. Magee , C. P. Hegwood , and M. J. Coign. Resveratrol Concentration in Muscadine Berries, Juice, Pomace, Purees, Seeds, and Wines. Am. J. Enolology. Viticulture. 47:1:57-62 (1996)
3, Borra MT, Smith BC, Denu JM. Mechanism of human SIRT1 activation by resveratrol. Journal of Biological Chemistry. 2005 Apr 29;280(17):17187-95.
4, Delmas D, Lançon A, Colin D, Jannin B, Latruffe N. Resveratrol as a chemopreventive agent: a promising molecule for fighting cancer. Current drug targets, 2006 Apr;7(4):423-42.
5, Bowers JL, Tyulmenkov VV, Jernigan SC, Klinge CM. Resveratrol acts as a mixed agonist/antagonist for estrogen receptors alpha and beta. Endocrinology, 2000 Oct;141(10):3657-67.
6, Juan ME, González-Pons E, Munuera T, Ballester J, Rodríguez-Gil JE, Planas JM. trans-Resveratrol, a natural antioxidant from grapes, increases sperm output in healthy rats. The Journal of Nutrition, 2005 Apr;135(4):757-60.

Dela
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • email
  • RSS
  • Twitter
Tags: