Företag

Vill Ert företag minska antalet sjukdagar hos de anställda, få piggare och friskare medarbetare?

Vill Ni kanske göra Era medarbetare medvetna om sina kostvanor och lära dem mer om sambandet mellan kost och hälsa?

Vill Ni ha ett mer praktiskt upplägg med ett företagsevent med både träning och teori för att få reda på hur Ni kan öka produktiviteten i Ert företag?

Kostakuten.se kan erbjuda föreläsningar, företagshälsovård, gruppträning och kurser.

Kontakta oss för mer information!