Media

Emanuels magisteruppsats som genomfördes på Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi.

Magisterupsatts av Emanuel Widmark: Ca2+ influx through TRPC3 ion channels upon insulin and OAG stimulation in adult skeletal muscle fibers