Sömn Archive

  • Hur du undviker att bli morgontrött och överviktig

    Vi lever i de morgonpiggas värld! De morgontrötta människorna… Syndiga som i det svenska ordspråket ”Sent ska syndaren vakna” eller ohälsosamma, fattiga och dumma enligt det engelska ordspråket ”early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise”. Många människor har inga problem alls att gå upp tidigt....

    Läs mer